- Pravilnik kraškega pusta -

1. ORGANIZATOR IN NALOGE ORGANIZATORJA

a) Organizator Kraškega pusta (v nadaljevanju KP) je osrednji Odbor Kraškega pusta, ki deluje na osnovi statuta sprejetega 2. februarja 1971, s sedežem v Domu Brdina, Proseška ulica (Via di Prosecco), 109 - 34016 Opčine - TS, tel. in fax 040/214407; davčna številka 80018790321.

b) Naloge Odbora KP so: vsa potrebna dovoljenja; finančno kritje manifestacije; sponsorizacije, zavarovanja; stiki in sodelovanje z javnimi upravami, s sredstvi javnega obveščanja (italijanskimi in slovenskimi) ter z varnostnimi silami (mestni redarji, policija, karabinerji); nemoten potek povorke; dodatni program dni prej in na dan sprevoda; gostujoče skupine; vsa tehnična plat manifestacije (oder, ozvočenje, zagrade...); sestanki in obveščanje.

2. SPREVOD

a) Sprevod KP se odvija letno in sicer na pustno soboto. V slučaju slabega vremena (močan dež, sneg...) je manifestacija prenešena za teden dni.

b) Sprevod krene s Pikelca na Opčinah ob 14. uri. Vsi sodelujoči se zberejo na štartu najkasneje do 13. ure.

3. SODELOJUČI

1) V primeru slabega vedenja nastopajočih PRED,MED in PO prireditvi, bo odbor Kraškega pusta na prvem sestanku po povorki odločil primerno sankcijo za storjeno dejanje.

2) Ta kazen bo tudi javno obeležena v medijih

a) Na KP lahko sodelujejo vozovi in skupine, ki se prijavijo do datuma, ki ga določi Odbor. Zamudniki se lahko prijavijo, a bodo nastopali izven konkurence.

VOZOVI: so sestavljeni iz nosilne stnikture na kolesih, ki je priklopljena na vlačilec (traktor), spremlja ga večja ali manjša skupina mask. Vozovi morajo ob vpisu priložiti tehnični pregled in se morajo držati predpisov organov javne varnosti, ki jih vsem udeležencem razdeli Odbor. Prvouvrščeni voz KP zagotovi kralja in kraljico (ter morebitno glasbeno spremstvo) za naslednjo izvedbo KP.

SKUPINE: sestavljajo jih izključno maske (najmanj 10 oseb) in nastopajo brez vsakršnega motornega prevoznega sredstva.

b) Vsak prijavljen voz oz. skupina mora ob sebi imeti redarsko službo (4 prisebne osebe), za katere poskrbijo sami in so soodgovorne za nemoten potek povorke.

4. SESTANKI

a) Za sodelujoče na KP sklicuje Odbor informativne sestanke, na katerih je obvezna prisotnost odgovorne osebe posamene skupine oz. voza.

b) O sestankih so zainteresirani obveščeni preko sredstev javnega obveščanja (dnevniki, radio in spletna stran: www.kraskipust.org) ter s pismenimi vabili, ki jih pošilja oz. razdeli Odbor.

5. ŽIRIJA

1) Žirija je 5 članska, jo sestavljajo člani žirije izbrani iz različnih strokovnih ved, ki so s svojo poklicno izobrazbo kvalificirani, da lahko ocenjujejo ustvarjalnost, originalnost ideje, kakovost realizacije in mehanizacije ter koreografije in simpatije nastopajočih vozov in skupin.

2) Imena članov žirije niso javna.

3) Vsak voz in skupina bodo na zaključnem večeru imeli na voljo pregled posamičnih točkovanj s pripisom članov žirije o motivaciji za takšno odločitev.

4) Odločitev žirije je dokončna in nepreklicna.

6. NAGRADE IN PODPORE

a) Višina nagrad in podpor je sorazmerna s finančno zmoglivostjo Odbora in so za to možne spremembe iz leta v leto.

b) Dobitniki morajo dvigniti nagrade na zaključnem sestanku oz. najkasneje mesec dni po sprevodu.

7. VELIKOSTI VOZA

Max velik voz

Glede na zunanje okoliščine si Odbor jemlje pravico, da ta pravilnik spremeni.

Prebrano, sprejeto in podpisano

Za Odbor KP za sodelujoče