Program 51. izvedbe Kraškega pusta
  • ČETRTEK, 8.2.2018
  Ob 19.00 uri

Prihod Vašega Veličanstva kralja FELICJAN VODOZLIVEC in kraljice TRZINKA ROŽMARINKA
51. Kraškega pusta s kraškim vozilom
na Opčine v gostilno-picerijo »VETO«,
žrebanje štartne liste vozov in skupin mask.

Za veselo vzdušje bo poskrbeli godci iz Saleža.

Program bo vodil
OMAR MARUCELLI
  • PETEK, 09.2.2018
  Ob 19.30 uri
V Prosvetnem domu na Opčinah
»TEMATSKI PUSTNI DEFILE' - SVET ŽIVALI«

in nastop klovna in žonglerja
»JAKOBA BERGANTA«

JAKOB BERGANTE

Sledil bo nastop skupine
»MLADE GAZDE«

Večer bo povezoval
OMAR MARUCELLI
  • SOBOTA, 10.2.2018
  Ob 14.00 uri
SPREVOD 51. KRAŠKEGA PUSTA

V sodelovanju s krožkom FOTO VIDEO TRST 80
»PUSTNI FOTO EXTEMPORE«

Gostje povorke banda
»CAMILLO BORGANA & MAJORETTES FURLANUTES« iz Madrisia di Fagagna.

JAKOB BERGANTE

Sodelovali bodo: Godbeno društvo »PROSEK«, godba »VIKTOR PARMA IZ TREBČ« in pihalni orkester »RICMANJE«.

Povorko Kraškega pusta in program v pustnem borjaču bodo vodili
PATRIZIA JURINČIČ FINŽGAR, GIORGIO AMODEO in OMAR MARUCELLI

Po sprevodu nagrajevanje v »Pustnem borjaču« Prosvetnega doma.
Za veselo vzdušje bo poskrbel ansabel »KRAŠKI KVINTET«.

Po nagrajevanju se zabava nadaljuje v pustnem borjaču Prosvetnega doma
med klobasami in zeljem, ki se bo cedilo iz kioskov zabeljenih kuharjev
SK BRDINA. Mladinskega krožka KD TABOR in pevskega zbora KD TABOR.