Program 53. Kraškega pusta 2020
  • ČETRTEK, 20.2.2020
  Ob 19.00 uri

Prihod Vašega Veličanstva kralja Trumpiča in kraljice Melise
53. Kraškega pusta na Opčine v »Prosvetni dom«,
žrebanje štartne liste vozov in skupin mask.

Nastop gledališke skupine društva Trillek s skeči Humor s trnovske planote

Za veselo vzdušje bodo poskrbeli godci iz Saleža.

Program bo vodil
OMAR MARUCELLI
  • PETEK, 21.2.2020
  Ob 19.00 uri
V Prosvetnem domu na Opčinah
»TEMATSKI PUSTNI DEFILE' - TRAVNIK«

in nastop čarodeja
»MARE ČARE«

Sledil bo nastop ansambla
»JASTREBI«

Jastrebi

Večer bo povezoval
OMAR MARUCELLI
  • SOBOTA, 22.2.2020
  Ob 14.00 uri
SPREVOD 53. KRAŠKEGA PUSTA

V sodelovanju s krožkom FOTO VIDEO TRST 80
»PUSTNI FOTO EXTEMPORE«

Gostje povorke
» Amici Treppo Grande « PUSTISE OČARATI.

Sodelovali bodo: Godbeno društvo »PROSEK«, godba »VIKTOR PARMA IZ TREBČ« in pihalni orkester »KRAS« iz Doberdoba.

Povorko Kraškega pusta in program v pustnem borjaču bodo vodili
MATIA KRALJ, EVGEN BAN in OMAR MARUCELLI

Po sprevodu nagrajevanje v »Pustnem borjaču« Prosvetnega doma.
Za veselo vzdušje bo poskrbel ansabel »HEC«.

Ansambel HECPo nagrajevanju se zabava nadaljuje v pustnem borjaču Prosvetnega doma
med klobasami in zeljem, ki se bo cedilo iz kioskov zabeljenih kuharjev
SK BRDINA. Mladinskega krožka KD TABOR in KD TABOR.