- Vpisani vozovi 2014 -
skupina naslov
Štmaver Made in India
Opčine Šus u glavo mona!
Medjavas - Štivan Plači, plači, ki wni godirju !!!
Šempolaj Soudi su, ma mi jih ne vidmo, so ku fantažmi!
KD Sovodnje Sovodenjski mundial
Kolonja Slavni konji (niti ne!!)
Bazovica Kraški pust nekoč, včeraj in jutri ...
Merče Pazi, pazi pozor gasilci
- Vpisane skupine 2014 -
skupina naslov
Luna puhna Gropada - Padriče Se j stalo bulše kdr se j stalo slabše
Križ Jamajški čudež na zimskih olimpijskih igrah
Boljunec Free TAX
Združenje staršev OŠ V. Šcek iz Nabrežine Če snega ni ... Ga začaramo mi
Prosek - Kontovel Nam ne ustane druzga ku sanjt ...
Gabrovec Stršna dirka po Gabrouci
Občinsko zabavališče Fonda Savio - ANFASS Sonce, lastovke, cvetje in metulje, zimo pustimo za nami!
Škedenj OŠ GRBEC/STEPANČIČ Sem in tja