- Žrebanje startne liste Kraškega pusta 2014 -
start tip skupina naslov
1 . Občinsko zabavališče Fonda Savio - ANFASS Sonce, lastovke, cvetje in metulje, zimo pustimo za nami!
2 . Kolonja Slavni konji (niti ne!!)
3 . Prosek - Kontovel Nam ne ustane druzga ku sanjt ...
4 . Merče Pazi, pazi pozor gasilci
5 . Škedenj OŠ GRBEC/STEPANČIČ Sem in tja
6 . KD Sovodnje Sovodenjski mundial
8 . Opčine Šus u glavo mona!
9 . Luna puhna Gropada - Padriče Se j stalo bulše kdr se j stalo slabše
10 . Križ Jamajški čudež na zimskih olimpijskih igrah
11 . Štmaver Made in India
12 . Boljunec Free TAX
13 . Bazovica Kraški pust nekoč, včeraj in jutri ...
14 . Združenje staršev OŠ V. Šcek iz Nabrežine Če snega ni ... Ga začaramo mi
15 . Šempolaj Soudi su, ma mi jih ne vidmo, so ku fantažmi!
16 . Gabrovec Stršna dirka po Gabrouci
17 . Medjavas - Štivan Plači, plači, ki wni godirju !!!